Liên hệ

Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên

Trụ sở: Bản 4, Long Phúc, Bảo Yên, Lào Cai

Văn phòng Hà Nội: Số 47 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 214 3878 222           Hotline: (+84) 96 567 9727 

E -mail: info@bbw.vn        Website: bbw.vn